Over bouwgrip

Bouwgrip verzorgt het projectmanagement van uw project-ontwikkeling en -realisatie, wij voeren bouwdirectie en houden toezicht op uw bouwplaats, namens en onder auspiciën van u als opdrachtgever. Door de expertise van de Bouwgrippers staan wij opdrachtgevers ook bij met kwalitatief hoogwaardig advies die behalve integraal vanuit de hiervoor genoemde diensten ook als aparte dienst kan worden betrokken.

Wij bewaken de door u met derden gemaakte afspraken over de omvang, kwaliteit, voortgang en financiële randvoorwaarden van uw bouwproject.
Wij geven sturing aan het project en daarbij betrokkenen (adviseurs, (onder-)aannemers) teneinde binnen de uitgezette kaders te blijven of weer binnen die kaders te komen.
Als contract-adviseur kunnen wij voor u ontwerp-, advies- en aannemings-overeenkomsten opstellen, geschikte partijen selecteren, (Europese) aanbesteding organiseren en onderhandelen over de voorwaarden waaronder derden aan u bouwproject werken.

Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn tijd- en gebeurtenis-gedreven rapportages. Op basis van een vooraf in overleg vastgestelde frequentie wordt gerapporteerd over de stand van zaken van het project. Op basis van een verwachte afwijking buiten de vooraf door u vastgestelde toleranties in financiën, kwaliteit en tijd wordt altijd terstond gerapporteerd.

Wij zijn ons bewust van de (politieke) processen die zich doorgaans afspelen rondom projecten en de invloed die deze processen hebben op de ontwikkeling, realisatie en acceptatie van projecten. Dit kunnen voor woningcorporaties en (institutionele) beleggers bijvoorbeeld de processen zijn tussen de afdelingen Projecten, Technisch Beheer en Verhuur. Tussen een opdrachtgever en een gemeente kunnen boven projectniveau processen spelen die zowel kansen kunnen bieden voor het onder handen genomen project of andere projecten, als bedreigingen, et cetera.
Kenmerkend voor onze aanpak is het relateren van de sturing van het project aan dergelijke processen en het in ogenschouw nemen van verschillende belangen die behalve in het project ook daaromheen spelen. Uw belang als opdrachtgever is uiteraard altijd leidend voor onze dienstverlening.

Bouwgrip B.V. is op 15 juni 2008 opgericht door Carlo Speijers, Gerard Veneman en Richard de Vos.
Bouwgrip B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27320318