Coaching

Meer grip dóór uw eigen projectleiders!

Projectmanagement is voor 20% het juist toepassen van de juiste gereedschappen en voor 80% ‘mensenwerk’. Vragen als ‘Hoe breng ik dit?’, ‘Hoe krijg ik hem of haar zover dat hij of zij dit voor mij doet? of ‘Wanneer kan ik beter mijn mond houden?’ vergen heel andere vaardigheden van uw projectmanager dan u in de meeste cursussen Projectmanagement zult tegenkomen. Het gaat niet altijd om gestructureerde fasedocumenten, nauwkeurige stichtingskostenopstellingen of waterdichte contracten…

…Als u met Bouwgrip niet alleen meer grip wilt krijgen op een bepaald project maar wilt dat uw eigen mensen duurzaam meer grip krijgen op hun projecten, dan kan Bouwgrip tijdelijk fungeren als coach voor uw (junior) projectleiders.

Wat u van onze coaches kunt verwachten

  • Beoordeling van uw projectleiders op zowel tool-gerichte vaardigheden als op ‘zachte’ vaardigheden;
  • Advisering van uw projectleiders over de aanpak van specifieke lastige trajecten (prijsonderhandeling, scherp krijgen van voorwaarden, procesbegeleiding met overheden tav bijvoorbeeld stedenbouwkundige gebiedsinvulling, etc).
  • Het motiveren (duwen) of leren (op sleeptouw nemen) van uw projectleiders, naar gelang de persoon precies nodig heeft.