Oplevering & sleuteluitgifte

Een sleutel in ontvangst nemen, én uitgeven, hoort een feestmoment te zijn.

De oplevering van een woning, woongebouw of ander bouwproject is altijd feestelijk maar ook juridisch een belangrijk moment. Bij oplevering vindt de laatste controle plaats van gemaakte afspraken en gaat de verantwoordelijkheid over van aannemer op opdrachtgever of – soms gelijktijdig – aan de eindgebruiker (koper of huurder). Voor een koper van een woning betekent dit kritisch controleren en voor een aannemer trots aantonen dat het product goed en deugdelijk is gebouwd. Bouwgrip verzorgt de oplevering voor u, inclusief de administratieve afhandeling die rondom een oplevering van belang is.

Onder de activiteiten rondom een oplevering vallen bijvoorbeeld:

 • Controleren van de schriftelijke informatie over het gebouw / de woning en daarin opgenomen onderdelen;
 • Verificatie bij de financiële afdeling of aan alle verplichtingen is voldaan door de koper;
 • Toelichten van de werking van installaties in de woning of – in geval van een groter woon- of utiliteitsgebouw – het organiseren van informatie-overdracht door installateurs en deskundigen;
 • Geven van onderhoudsinstructies en tips aan een eindgebruiker;
 • Uitleg over het nazorgproces
 • Het opstellen en aftekenen van het Proces Verbaal van Oplevering;
 • Het verstrekken van een waarborgcertificaat;
 • Faciliteren van de overschrijving van leveringsovereenkomsten met NUTS-partijen;
 • Overhandigen van schriftelijke informatie aan de eindgebruiker;
 • Sleutelafgifte en de basis juridische informatie rondom het achterhouden van een sleutel;
 • Afmelden van het project bij de waarborginstantie.

Al deze activiteiten en meer, of indien gewenst juist slechts een gedeelte daarvan, verzorgt Bouwgrip graag. Ook uitgifte van nieuwe of bestaande woningen aan huurders behoort tot de mogelijkheden.

Onze opzichters hebben dankzij hun rol in het bouwproces veel kennis en ervaring, niet alleen met het opleveren maar juist ook met de techniek achter wat zij opleveren.

Download hier de PDF-versie van dit blad.

Klik hier voor referentieprojecten.