Projectontwikkeling

Gedurende de ontwikkeling van een project wordt de trend gezet voor het vervolg.

Voordat de bouw van start gaat is er veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Een veelheid aan partijen, regelgeving en instanties passeert de revue. Voor de manager die dit aanstuurt de nobele taak de wensen te (laten) vertalen in een bouwbaar ontwerp dat niet alleen voldoet aan de regels en het beschikbare budget maar vooral perfect inspeelt op de gezamenlijk vastgestelde behoefte vanuit de markt of dit nu koopwoningen betreft, huurwoningen voor uw eigen portefeuille of een kantoor- of bedrijfspand voor de vrije markt.

Indien sprake is van koopwoningen behoort het hele verkooptraject vanzelfsprekend tot de taak van de ontwikkelaar.

Vooraf bepalen wat de wensen en eisen zijn en dit financieel doorrekenen en bewaken zien wij als taak van de ontwikkelmanager. Wij zijn dan ook planeconomisch onderlegt en hebben inzicht in kosten en opbrengstfactoren. Naast het feit dat er constructief, bouwkundig, installatietechnisch en architectonisch ontworpen wordt, is ook de wijze van contracteren van deze en andere adviseurs belangrijk. Want het hele spel van mensen en belangen heeft invloed op de geld-, tijd- en andere risicoaspecten.

Wat u van onze ontwikkelmanagers mag verwachten:

  • Verkenning van de (markt-)behoefte
  • Opstellen uitgebreid Programma van Eisen zowel ruimtelijk/functioneel als technisch
  • Opstellen & bewaken Stichtingskostenoverzicht
  • Contracteren van adviseurs en ontwerpende partij(en)
  • Beheersing van het ontwerpproces
  • Bewaken van de planning
  • Sturen op de optimale prijs-kwaliteitverhouding
  • Grondige controle/bewaking van gemaakte afspraken

Download PDF-versie van dit blad

Klik hier voor referentieprojecten.

Geef een reactie