Risicobeperking bij uitkragende galerijvloeren

De constructieve veiligheid van galerijvloeren is sinds het bezwijkincident in Leeuwarden een actueel thema geworden. We kunnen ons hierbij voorstellen dat ook u als woningbezitter bezorgd bent over uw bezit. Om u meteen gerust te stellen: Er is een ongunstige samenloop van omstandigheden voor nodig voordat een galerijvloer bezwijkt, maar uw risico’s helemaal uitsluiten is vanzelfsprekend nog geruststellender. Ook het Rijk heeft de problematiek omarmd en roept alle woningbezitters middels een infoblad op om vooral kritisch te kijken naar soortgelijke gebouwcomplexen en verantwoordelijkheid te nemen.

Door het platform constructieve veiligheid is eind 2012 de “CUR 248” uitgebracht die het protocol omschrijft voor onderzoek naar uitkragende betonnen vloeren van galerijflats. Het gaat dan om galerijen die niet ondersteunt worden door consoles. Bouwgrip en IOB hebben ondanks het feit dat deze materie nog maar kort actueel is, al een rijke ervaring opgedaan met het inventariseren van de risico’s en het bieden van oplossingsrichtingen bij risicoflats. We zijn doorgaans in staat om middels heldere stappen de risico’s juist uit te sluiten.

Ervaring leert dat er geen grote ruchtbaarheid moet worden gegeven aan de onderzoeken, want uw huurders (of kopers) zouden al snel negatieve perspublicaties kunnen veroorzaken, waar niemand bij gebaat is en wat tot veel onrust kan leiden. Juiste communicatie en instructie van onderzoekend personeel is hierbij van belang en bij ons in goede handen.

In een persoonlijk gesprek zouden we graag toelichten hoe de problematiek exact in elkaar steekt en hoe voor uw bezit de risicogevallen kunnen worden opgespoord, uitgesloten of opgelost. We bieden u bij deze op voorhand aan om vrijblijvend een visuele inspectie uit te voeren bij 1 of 2 flatgebouwen uit uw bezit.

Publicaties:
Brochure galerijonderzoek
CUR-248
Publicatie ministerie BZK-onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen
02-10-2015 – Intervieuw AD; Woningen weer veilig
21-10-2015 – LOOK nieuws: Slechte galerijvloeren Woonplus aangepakt