Toezicht

Alleen garanties zijn niet genoeg.

De functie van toezichthouder is tijdens de realisatie cruciaal voor opdrachtgevers. Niet alleen worden de afspraken en kwaliteit gecontroleerd, maar u heeft een paar ogen en oren op de bouw rondlopen. Al geeft de aannemer nog zoveel garanties, problemen achteraf geven alle betrokkenen veel kopzorgen, niet in de laatste plaats bij de gebruikers van het gebouw, uw klanten!

De toezichthouder controleert vanaf de start van de bouw alle activiteiten op de bouwplaats, waardoor ook bij oplevering de inmiddels onzichtbare zaken aantoonbaar goed zijn uitgevoerd. Bij ondeugdelijk werk wordt de aannemer terecht gewezen en bij bouwuitdagingen wordt in overleg een goede oplossing gezocht.

Uit ervaring weten we ook dat de coördinatie met NUTS-partijen niet altijd vlekkenloos verloopt. Meters worden te laat aangevraagd of meterkasten voldoen niet aan de eisen waardoor de NUTS-partij geen aansluiting realiseert. Om hier grip op te houden maken wij indien gewenst de gehele coördinatie van NUTS-aansluitingen onze taak als toezichthouder.

Wat u van onze toezichthouders mag verwachten:

  • Bouwtechnische controle (inclusief materiaalkeuring en veiligheidstoetsen);
  • Procescoördinatie op de bouwplaats tussen hoofdaannemer en bijvoorbeeld door opdrachtgever ingeschakelde derden, NUTS-partijen en gemeentelijke aannemers;
  • Rapportage en verslaglegging van controles;
  • Beoordeling meer-en minderwerkopgaven;
  • Voortgangsbewaking;
  • Afstemming met keurende instanties als bouw- en woningtoezicht en de brandweer;
  • Verzorgen van de opleveringen, zowel ván de aannemer als áán de eindgebruiker;
  • Coördinatie in de nazorg-fase;
  • Totaaloverzicht behouden;
  • Uw belangen behartigen op de bouwplaats.

Download de PDF-versie van dit blad

Klik hier voor referentieprojecten.