Email disclaimer

U heeft een e-mail gekregen van Bouwgrip. Onderstaande disclaimer (beperking van aansprakelijkheid) is van toepassing op alle elektronische berichten van Bouwgrip.

DISCLAIMER
E-mail berichten van Bouwgrip kunnen onbedoeld bij u terecht zijn gekomen. Ze kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Bedenk wat u zou wensen als uw vertrouwelijke informatie op de verkeerde plaats zou komen; Vernietig het bericht en stel ons alstublieft op de hoogte.
Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding van berichten of informatie in berichten en eventuele bijlagen kan onterecht en strafbaar zijn.
Wij kunnen niet instaan voor volledige en tijdige overbrenging van dit bericht.

Bouwgrip BV staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 27320318

E-mail messages may have been delivered to you unintentionally. They may contain confidential information. Consider what you would wish for if your information was delivered at the wrong mail box; Please delete the message and notify us immediately.
Use, publishing, reproduction and copying of messages or it’s information and attachments, may be punishable by law.
We cannot guarantee complete and timely delivery of this message.

Bouwgrip BV is registered with the Chamber of Commerce under no. 27320318