Contractvorming

Vaak worden contracten met partijen afgedaan met een simpel A4-tje en blijkt de opdrachtgever regelmatig te worden geconfronteerd met meerwerk in welke vorm dan ook. Uit ervaring rijk geworden hebben wij standaard contracten opgesteld voor diverse aan te trekken partijen binnen het bouwproces. Deze verschaffen helderheid voor een ieder en zorgen ervoor dat deze kosten in ieder geval zijn afgekaart.