Haalbaarheidsstudies

Een gedegen onderzoek naar de financiële haalbaarheid op basis van een optimaal programma is een belangrijke eerste stap in de projectontwikkeling, onafhankelijk van de vraag of het draait om nieuwbouw of verbouw, wonen of werken, herhuisvesting of een nieuwe afstemming tussen organisatie, mensen en processen. Rendement is hierbij net zo belangrijk als kwaliteit. Bouwgrip heeft dankzij diverse afgeronde projecten inzicht in alle te verwachten kosten en opbrengsten en brengen deze dan ook overzichtelijk in beeld. De factoren tijd en renten kunnen hierin worden meegenomen, maar een gedegen oppervlakte-analyse is hier altijd een onderdeel van.