Kosten & opbrengsten ramingen

Om een haalbaarheid te kunnen aantonen dienen diverse kosten en opbrengsten te worden opgevoerd en onderbouwd. Naast ramingen van bouwkosten hebben wij meerdere referenties van andere voorkomende kosten als adviseurkosten en marketingkosten. Het inschatten van de risico’s per kostenpost hoort bij het bepalen van de totale kosten. Dit tezamen met de opbrengsten in de vorm van VON-prijzen, acceptabele investeringen of bedrijfswaarden bepaalt het totale resultaat.