Programma van eisen

Het Programma van Eisen is de leidraad voor alle betrokken partijen, niet alleen voor de ontwerpers maar ook voor de organisatie van de opdrachtgever. Het Programma van Eisen is zeker in het beginstadium een contractstuk tussen deze partijen. Bouwgrip maakt dit PVE dusdanig uitgebreid dat alle benodigde informatie omtrent het te realiseren product al tot in detail omschreven is voordat ontwerpers aan de slag gaan. Zo is er al een hoge mate van inzicht in het product, de financiën en de gewenste kwaliteit.