Stichtingskosten modellen

Onderdeel van een haalbaarheidsstudie is het rekenmodel (vaak het stichtingskostenmodel). Voor diverse opdrachtgevers hebben wij reeds op maat gemaakte modellen geproduceerd. Afhankelijk van de vraag en het doel is een overzichtelijk model 1 A4-tje of meerder pagina’s dik. Zo kan een model op basis van kengetallen en vierkante meters worden gepresenteerd of tot in detail per woningtype & kostensoort. De uitkomst kan het resultaat (winst) zijn of de residuele grondwaarde.