AVG/Privacybeleid

AVG Beleid Bouwgrip

Schiedam, 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De AVG geldt voor alle landen in de Europese Unie.

Ook Bouwgrip die gegevens van huurders en kopers van woningbouwverenigingen of VVE’s op digitale wijze verwerkt moet zich aan de strengere eisen van de AVG houden.

Wij nemen uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat we in het kader van nazorg, renovatie of andere (ver)bouwgerelateerde ingrepen met u in contact moeten kunnen komen. Het gaat dan alleen om naam, adres, mail en telefoongegevens. Andere informatie is voor de invulling van ons werkveld niet vereist.

Wij krijgen deze informatie aangeleverd door de corporatie, de ontwikkelaar, makelaar of bewoners zelf. Wij doen onze uiterste best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbecherming zijn wij

verwerkingsverantwoordelijke. Wij houden dan ook een register van verwerkingsactiviteiten bij.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ofwel na een project of nazorgperiode zullen wij de gegevensbestanden verwijderen uit ons systeem.

Aangezien wij gegevens slechts gebruiken om onze werkzaamheden voor derden uit te voeren delen wij deze gegevens niet. Tenzij wij door onze opdrachtgever gevraagd worden de gegevens door te zetten naar bijvoorbeeld een aannemer. Met bedrijven die uw gegevens in die hoedanigheid verwerken, sluiten zij dan een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze digitale systemen zijn goed beveiligd en wordt actueel gehouden. Wanneer we ondanks dat constateren dat er een datalek is ontstaan, zullen we de opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen.

De directie