Planeconomie

De waarde van een ontwikkeling is meer dan geld.

Aan de basis van een nieuwe lokatie- of gebiedsontwikkeling staat een gedegen financiële doorrekening. Het primaire ingrediënt daarvan is het mogelijke programma. Hierbij kan het van belang zijn wat commercieel het beste product is voor de lokatie en haar omgeving of wat de hoogste grondwaarde genereert. Wordt stedenbouwkundig juist een grote dichtheid nagestreeft of een waterrijk plan. Het vertalen van de marktwens in een haalbaar product is de werkelijke opgave.

Wanneer het gewenste programma duidelijk is, dienen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld te worden gebracht teneinde de (on)haalbaarheid van het geheel en de daarin opgenomen onderdelen aan te tonen. Kennis van alle te verwachte kosten, potentiële opbrengsten en de in beide opgesloten risico’s zijn van belang. Ook voor de invloed van tijd en daarmee samenhangende financieringskosten heeft Bouwgrip modellen ontwikkeld die effecten van vertraging en verschillende faseringen inzichtelijk kunnen maken. Alles om vooraf op een complete en overzichtelijke manier te laten zien waar u als opdrachtgever aan toe bent. Wij geven u bovendien de handvaten om het proces en het programma bij te sturen.

Wat u van onze planeconoom mag verwachten:

  • (Mede) bepalen van programmatische uitgangspunten
  • Meedenken over commerciële en maatschappelijke kansen
  • Aansturing van stedenbouwkundigen
  • Raming van stichtingskosten
  • Informatieve bouwkostenramingen
  • Opbrengstenramingen
  • Bedrijfswaarde berekeningen
  • Contante waardeberekeningen
  • Haalbaarheidsstudies
  • Residuele grondwaarde

Download PDF-versie van dit blad.