Projectmanagement

Een project is een tijdelijke organisatie gericht op een uniek en gespecificeerd doel. Management is synoniem voor ‘beheersing’. Projectmanagement is dus het beheersen van een tijdelijke organisatie gericht op een uniek en gespecificeerd doel. Maar Bouwgrip gaat verder, ook in projectmanagement.

Van voor het begin…
Voordat een project een project genoemd mag worden, dient volgens bovenstaande definitie eerst de specificatie opgesteld te worden. Standaard elementen voor ieder vastgoedproject zijn het te realiseren programma, de beoogde kwaliteit, het beschikbare budget en het tijdsbestek waarin het project afgerond dient te worden. Bouwgrip kan adviseren op al deze vlakken. Zie onze specifieke productbladen hiervoor.

…, van het begin tot het einde, …

Uw project loopt doorgaans eerst de ontwerpfase door waarin de uitgangspunten worden vertaald in een ontwerp dat binnen de gestelde kaders past. Met Bouwgrip in de ontwerpfase – dit kan traditioneel, in bouwteam of een design-build(-operate) constructie zijn – haalt u niet alleen een doelmatige procesbegeleiding in huis maar altijd ook het blijven nadenken over beter, goedkoper, sneller en slimmer en bent u er van verzekerd dat u zicht houdt op het eindresultaat in relatie tot de uitgangspunten. Indien gewenst verzorgen wij de aanvraag bouwvergunning en organiseren wij de (europese) aanbesteding van het gehele of gedeelten van het werk.

Bij huurproducten voor de eigen vastgoedportefeuille van een opdracht begint aansluitend vrijwel direct de uitvoeringsfase. Voor huurproducten voor de vrije markt en verkoopproducten moet al gedurende de ontwerpfase een goed verhuur-/verkoopplan opgesteld en vervolgens geïnitieerd worden.

Zodra het werk ge- en vergund is en eventueel een verkoopquote is gehaald, zorgt Bouwgrip voor een beheerste uitvoering van het werk. Meer nog dan in het voorliggende traject geven onze tijd- en gebeurtenisgedreven rapportages u grip op uw bouwproces. Iedere maand of ieder kwartaal ontvangt u van ons een voortgangsrapport en zodra het project buiten de vastgestelde marges voor tijd, geld of kwaliteit dreigt te raken rapporteren wij hierover. U bent altijd volledig op de hoogte. Zie ook onze dienstenpagina ‘Directievoering / projectleiding’ voor meer info en door ons gedurende de uitvoeringsfase geleverde producten.

…en na het einde.
Zodra vastgoed is opgeleverd, kan het project technisch en administratief worden afgesloten. Maar ook hier gaat Bouwgrip verder; wij coördineren de nazorg, bieden administratieve ondersteuning voor garantiezaken en verzorgen in geval van huurwoningen graag uw woninguitgifte.

Download PDF-versie van dit blad.

Klik hier voor referentieprojecten.