Projectleiding/directievoering

Gedurende de realisatie van een project wordt waargemaakt wat vooraf is bedacht.
Vanaf het moment dat de werkzaamheden buiten starten is een goede grip op de aannemende partijen van het grootste belang om de realisatie van het project binnen de kaders van wet- en regelgeving, geld, tijd en kwaliteit te houden die in de voorliggende fase zijn vastgesteld. Naast dit naar binnen gerichte perspectief is ook de omgeving van het project van belang; Het beperken van overlast voor de buren en het adequaat informeren van de toekomstige gebruikers zorgen voor een project dat ook na realisatie als geslaagd wordt bestempeld.
Voor een goede uitvoeringsbegeleiding dienen in deze fase veranderende belangen (kwaliteit, tijd) tijdig worden herkend om hierop adequaat bij te sturen. Een nauwe samenwerking met de bouwopzichter, van Bouwgrip of van de opdrachtgever zelf, is hiertoe van wezenlijk belang.
Wat u van onze directievoerders/projectleiders mag verwachten:

Bewaken van contractuele afspraken en signaleren en rapporteren over afwijkingen, inclusief het aandragen van oplossingsrichtingen en advisering daarin
Leiden van bouwvergaderingen
Begeleiden van mogelijk noodzakelijke of gewenste wijzigingen vanuit de opdrachtgever of controlerende instanties
Bewaken en beoordelen van meer-/minderwerk van aannemer(s)
Organiseren van NUTS bespreking en de aanvraag en realisatie van alle benodigde aansluitingen
Organiseren van opname belendende bebouwing door expertisebureau
Onderhouden contact met controlerende instanties (Bouw- en Woningtoezicht, Arbeidsinspectie, inspectie tbv Politiekeurmerk Veilg Wonen, LIftinstituut etc.)
Communicatie met eindgebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden
Organiseren van het proces rondom de oplevering

Download de PDF-versie van dit blad.

Klik hier voor referentieprojecten.

Geef een reactie