Bouwkostenmanagement

Het draait niet alleen om geld, maar …

Het is van wezenlijk belang om in een vroeg stadium van een project en alle bouwfases daarna over betrouwbare kosteninformatie te kunnen beschikken. Van ontwikkeling, ontwerp en aanbesteding tot realisatie en exploitatie. Zit het ontwerp goed in elkaar als het gaat om bruto te bouwen gebouw in relatie tot verhuurbare of verkoopbare meters. Heeft een ontwerp of gebouw relatief dure onderdelen en kan daarin niet geoptimaliseerd worden. Bouwgrip verzorgt de financiële onderbouwingen in alle stadia van een bouwproject. Rekening houdend met prijsontwikkelingen in de markt en de (on)mogelijkheden van de techniek & bouwmassafactoren. Tevens schakelt u ons in voor een deskundig advies, onderhandeling met de aanemer, verrekening van meer/minderwerk, een second opinion of arbitrage.

Er zijn verschillende fases te onderscheiden in het gehele bouwproces met daarbij horende kostenproducten. Vanuit een SchetsOntwerp is er de haalbaarheidsstudie, in het Voorlopig Ontwerp de elementenraming en in het Definitief Ontwerp de bouwdeelbegroting of ook wel inschrijfbegroting. Elk van deze producten bewijzen hun nut in het verloop van het proces.

Wat u van onze kostendeskundigen mag verwachten:

  • haalbaarheidstudie;
  • investerings- en exploitatieraming;
  • elementenraming/bouwdeelbegroting;
  • inschrijf-/aannemersbegroting;
  • verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage;
  • bouwkostenadvies en creatief meedenken over het ontwerp.

Download hier de PDF-versie van dit blad.